Reklamacje i zwroty

Odstąpienie

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość na zasadach opisanych w ustawie o prawach konsumenta oraz w regulaminie Sklepu internetowego.

2. Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy). Rolety, plisy, żaluzje aluminiowe i drewniane oraz moskitiery, są wykonane według indywidualnych parametrów podanych przez Klienta i w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb, stąd nie stosuje się do nich prawa odstąpienia.

2. Podstawą przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu jest dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura).

3. Poprawnie złożone oświadczenie o odstąpieniu powinno zawierać:

 • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
 • Nazwę przedmiotu, którą kupujący chce zwrócić

4. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być w nienaruszonym stanie. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Produkt powinien zostać odesłany na koszt Kupującego do Sprzedawcy w opakowaniu zapewniającym bezpieczną przesyłkę.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieodbierania przesyłek wysyłanych na jego koszt bez wcześniejszego uzgodnienia.

7. Zwrot należności za produkt nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego po otrzymaniu i sprawdzeniu przesyłki.


Reklamacje

1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy elektronicznie pod adresem e-mail: sklep@karpol.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: KARPOL PPH Józef Kurek 34-650 Tymbark, Zamieście 165.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu, tj.: paragon fiskalny lub faktura.

3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:

 • Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
 • Nazwę przedmiotu reklamacji z opisem okoliczności uzasadniających reklamację 

4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedającego następuje niezwłocznie, a nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres Sprzedającego. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

5. Reklamacji podlegają:

 • Wada fabryczna sprzedawanej rzeczy, w tym w szczególności została wydana kupującemu w stanie niezupełnym,
 • Sprzedawana rzecz uległa uszkodzeniu podczas transportu z winy niewłaściwego zabezpieczenia towaru,
 • Sprzedawany towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem.

6. Reklamacji nie podlega :

 • Naprawa uszkodzeń spowodowanych przez nieprawidłową eksploatację i montaż oferowanych produktów,
 • Zmiany, która pojawiła się w okresie rękojmi, a której powodem jest naturalne zużycie towaru,
 • Produkt, którego wymiary przewyższają zalecane dla danego typu produktów,
 • Błędne podanie przez Kupującego parametrów zamawianego towaru (wymiary, kolor itp.),
 • Uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu z winy przewoźnika, jeśli nie sporządzono protokołu szkód.

Wszystkie przypadki rozpatrywane są indywidualnie, a przedstawione wyżej sytuacje to tylko przykłady.

Na Stronie produktu znajduje się między innymi zdjęcie Towaru. Usługodawca zastrzega, że kolory przedstawione na ekranie pomimo dołożenia starań przez Usługodawcę mogą w niektórych przypadkach nie odzwierciedlać dokładnie koloru Towaru, co jest spowodowane zróżnicowaniem indywidualnych ustawień sprzętu, w tym monitora, z którego korzysta Klient.  W takich przypadkach Usługodawca wskazuje, że drobne różnice kolorystyczne nie stanowią wady towaru i wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru. Powyższe wyłączenie nie dotyczy ustawowych uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i ustawowego prawa odstąpienia.

Różnice wynikające jedynie z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp. zamówionego towaru) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru, z zastrzeżeniem ustawowych praw konsumenta w zakresie rękojmi i odstąpienia.

7. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za niezgodne z instrukcją postępowanie Kupującego z zakupionym towarem.

8. W przypadku uwzględnienia reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pozbawiony wad. Zwrot produktu następuje na koszt Sprzedającego. W sytuacji, gdy naprawa bądź wymiana produktu na nowy lub inny o tej samej wartości nie będzie możliwa Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Zwrot należności  za produkt nastąpi przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt za pobraniem.

10. W momencie odbioru przesyłki przez kupującego należy sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki należy spisać protokół szkody wraz z kurierem  a następnie poinformować sprzedawcę o zaistniałej sytuacji. Protokół należy dostarczyć sprzedającemu w formie elektronicznej lub pisemnej. W przypadku braku protokołu szkody reklamacja nie zostanie uznana.

11. Sprzedający zastrzega prawo nieodbierania przesyłek wysyłanych na jego koszt bez wcześniejszego uzgodnienia z pracowniami Sprzedającego.

12. Sprzedający niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedawanych towarów w stosunkach z przedsiębiorcami.

Płatności obsługuje:
Obsługiwane płatności

Do 24 godzin skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów pomiaru (w godzinach pracy pon-pt 8:00-16:00). Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól.

wróć do strony sprawdź
Umów pomiar
Wróć do strony

Do 24 godzin skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów pomiaru (w godzinach pracy pon-pt 8:00-16:00). Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól.

wróć do strony
Masz pytanie ? Zadzwoń +48 530 363 003